Temná vesnice u ostrova Monte Cristo

Mám v plánu postavit na tomto místě temnou vesnici ve stylu mého osobního hradního sídla na ostrově, které jsem si dovolil pojmenovat “Monte Cristo”, jako hold vzdaný místu ze známého románu. Vesnici zasadím do nejbližší zátoky u ostrova na souřadnicích [Majncraft.cz dynamická mapa]

styl: středověk,

materiál: černokámen, břidlice, andezit, kámen, kamenné cihly, dlaždice, akáciové dřevo a jiné
materiály k detailnímu dozdobení a podpory atmosféry

stavby: přístav, domy k bezplatnému pronájmu hráčům, funkční stavby (sklad, enchant, zvířecí
mini farmy, obilné a bramborové pole. Běžný servis hráčům), kostel.
Cestovní portál [Majncraft.cz dynamická mapa] (Majncraft.cz dynamická mapa). Rozhodně ne v místě vesnice

hráčská podpora: PUBOVEC jako pomoc se získáním materiálu.

Architektonický styl:

Místo pro vesnici:

Plánek:

Stavba prakticky již začala a to sháněním materiálu. Žádám hráče Tethys světa o schválení, neboť se jedná o rozsáhlou stavbu v počtu cca 10 až 20ti objektů. Vše bezplatné, otevřené, přístupné k běžnému použití každého hráče.

3 Likes