Co je to minecaching ?

Minecaching

Minecaching je hra, která vychází ze hry Geocaching z reálného světa. Hledají se ukryté krabičky na různých místech světa, které obsahují drobnosti na výměnu a deník, do kterého zapíšete svoji návštěvu. Smyslem je cesta za krabičkou, zábava při jejím hledání a hlavně návštěva zajímavého místa, kde je keš uložená. Například majitel stavby tak může nalákat návštěvníky a pochlubit se jim svým dílem.

Založení keše

 • Nejprve si najděte zajímavé místo, na které chcete upozornit a kam chcete přivést návštěvníky. Pokud nejste majitelé onoho místa, musíte se s ním předem dohodnout. Už jen umístění krabice je zásah do cizího majetku, natož vyčlenění místa na případný deník.

 • Keš zamkněte /cpassword Minecaching

 • Do keše vložte knížku do které se hráči můžou podepsat.

 • Založte nové vlákno na fóru s názvem - [ MC (Minecaching)][ T (tradička)| M (multina)| U (mysterka)][ XX (přiřazený alfanumerický řetězec - dva znaky budou bohatě stačit)] .

 • Ve vláknu popište vaší keš, představivosti se meze nekladou.

Typy keší

Tradička

Nejobvyklejší keší je Tradička . Je to krabice na místě na které vedou jasné souřadnice. Přijdete, najdete, zapíšete se. Samozřejmě si nezapomente pořádně prohlédnout místo, na které vás majitel keše zavedl.

Multina

Souřadnice keše jsou neznámé a musíte si je nejdříve vypočítat. Tento typ keše je vhodný, pokud chcete někoho provést konkrétní cestou. Na zastávkách (waypointech) pak získáváte indicie, které jsou potřeba k výpočtu souřadnic vlastní keše. Keš by měla být umístěna v rozumné vzdálenosti od konce cesty.

Mysterka

Souřadnice této keše jsou neznámé a vy se k nim musíte nějak dostat. Můžete luštit různé hádanky, hledat indicie, atd. Je na majiteli, jak ji vymyslí.

Obecná pravidla

 • Při hledání nic nekopejte a nerozbíjejte. Vyjímku může tvořit Mysterka, která může takový požadavek obsahovat. Musí však být jednoznačně definovaný.

 • Jestliže je s keší něco v nepořádku, správce hry může keš dočasně zakázat - napsat oznámení do záhlaví vlákna keše.

 • Když keš přestane dávat smysl (budova se zbourá, výhled pokazí, …), bude archivována.

 • Jestliže se majitel o keš již nechce nebo nemůže starat, měl by ji nabídnout k adopci. Když se nenajde nový majitel, bude keš archivována.

 • Pokud něco nebude jasné, řiďte se rozumem a pravidly reálné hry Geocaching.

 • Bez souhlasu autora keše postup při hledání nijak nezaznamenávejte
  (spoileroidní screenshoty, video), ani neraďte ostatním. Kazíte tím hru všem.

 • Pravidla se časem mohou měnit, doplňovat a rozšiřovat. Kostičkový svět je přeci jen trochu jiný než ten opravdový.

 • Správce Minecachingu má vždy poslední slovo.

Nalezení keše

 • Hráč se řídí popisem keše a hledá ji na místě popsaném na fóru v příslušném vlákně.

 • Během hledání nesmí dojít k ničení a kopání. Povolené jsou jen neinvazivní techniky jako otevírání nezamčených dveří a podobně.

 • Při nalezení keše, což je jednoduchá nebo dvojitá truhla, může nálezce vyměnit nějaký předmět (předměty), který v truhle nalezl. Výměna by měla proběhnout přibližně ve stejné hodnotě. Například stack dirtu za stack cobble, modrá vlna za červenou, několik kousků železa za jedno zlato, atd. Pokud někdo vloží sazeničku břízy a vezme si diamant !!! bude proklet !!!

 • Truhla může být zamčená na heslo, odemkněte ji /cunlock Minecaching

 • Do knížky napište datum, čas, svoje jméno a co jste si vzali a nechali pro ostatní hráče.

 • Následně zapíše na fórum svůj nález jako další příspěvek ve vlákně, které je věnované nalezené keši. Tam se může rozepsat jak se mu místo líbilo, jakou měl cestu, co u toho zažil, atd. Nezapomeňte poděkovat majiteli.