Co Je Dobré Znát - CJDZ

Příkazy

Tady najdeš seznam příkazů které můžeš využít na našem serveru.

Hráči

 • /modreq <popis problému> – pokud máte nějaký problém, použijte tento příkaz. Vaše zpráva se odešle moderátorům a až některý z nich bude mít čas, pokusí se váš problém vyřešit. Nezneužívejte tento příkaz!
 • /seen <hráč> – zobrazí, jak dlouho je offline/online daný hráč.
 • /suicide – sebevražda
 • /if – zneviditelní item frame
 • /eventy – výpis eventů do chatu

Sponzoři

 • /co i – zapne zobrazování historie vybraného bloku
 • /tps - zobrazí aktulání TPS serveru
 • /hat - nasadí item na hlavu
 • /as tools - umožní editovat armor standy
 • /heads - otevře nabídku s ozdobnými hlavami

VIP


/dynmap <hide/show> – skryje/zobrazí vás na dynmapě (jen VIP)

Chat

 • Kanály - Global, Trade, Help, Local

 • /ch <kanál> – připojí/přepne vás do určeného kanálu; předchozí kanál/y stále uvidíte

 • /join <kanál> – připojí vás do kanálu, pokud v něm nejste, na rozdíl od předchozího příkazu nepřepne kanál, do kterého píšete

 • /leave <kanál> – odejdete z kanálu, takže nebudete vidět, co se zde probírá

 • /ch list – vypíše seznam vytvořených kanálů

 • /ch who <kanál> – zjistíte kteří uživatelé jsou v daném kanálu, pokud napíšete bez <kanál> , vypíše kdo je s vámi v kanále

 • /<kanál> <zpráva> – pošle pouze jedinou zprávu do určeného kanálu bez toho, aniž by změnil váš aktivní kanál

 • /ignore <hráč> – začnete/přestanete ignorovat určitého hráče – neuvidíte co píše

Soukromé Zprávy

 • /msg <hráč> <zpráva> – pošle soukromou zprávu hráči, který je online

 • /ch msg <hráč> – přepne kanál na soukromé zprávy; POZOR! Po průchodu portálem se přepne na trade kanál.

 • /tell <hráč> <zpráva> – to samé jako /msg

 • /r <zpráva> – tímto rychle odepíšete poslednímu hráči, který vám napsal soukromnou zprávu

 • /mail <hráč> <zpráva> – zpráva, která se dá poslat i offline hráči

 • /mail list – seznam nepřečtených offline zpráv

LWC

LWC příkazy slouží k zamykání truhel, dveří, poklopů, cedulí apod., základní příkazy jsou:

 • /cprivate – zamkne objekt, na který poklepete

 • /cremove – zruší ochranu objektu, na který poklepete

 • /cpublic – zveřejní objekt, na který poklepete; to znamená, že jej všichni mohou využívat, ale jen vy jej můžete rozbít

 • /cdonation – učiní truhlu dárkovou; to znamená, že do ní můžou všichni itemy dávat, ale pouze vy je můžete vyndavat

 • /cmodify <hráč> – zpřístupní objekt určenému hráči

 • /cpassword – zamkne objekt na heslo, na který kliknete

 • /cunlock – odemkne objekt, na který kliknete

 • /cinfo – po klepnutí na zamčený objekt se zobrazí jeho vlastník, jeho UUID, typ ochrany a pokud jste vlastník objektu, také lidé, kteří k objektu mají přístup

 • /cpersist <on/off> – zapne/vypne trvalý režim, který umožňuje upravit více objektů naráz

 • / chopper <on/off> – zapne/vypne hopper pro uzamčené objekty

 • /cautoclose <on/off> – zapne/vypne automatické zavírání dveří

Stables

Stables příkazy slouží pro interakci s koňmi.
 • /sm – vypíše přehled příkazů, které lze použít

 • /sm addrider <hráč> – umožní hráči nick jezdit na vašem koni

 • /sm delrider <hráč> – znemožní hráči nick jezdit na vašem koni (pokud mu to bylo dříve povoleno)

 • /sm give <hráč> – po kliknutí darujete zvíře zvolenému hráči

 • /sm info – po kliknutí na koně zobrazí informace o něm a o jeho vlastníkovi

 • /sm release – po kliknutí vyloučí zvíře z vašeho vlastnictví

1 Like

Jak si vydělat peníze

Na Majncraftu naleznete spoustu způsobů, jak si vydělat peníze. Některé z nich:

Prodej obsidianu

V NPC vesničce se vykupuje obsidian, který můžete natěžit buď u sebe v dole a nebo v endu.

Běžný postup výdělku obsidianem je následující: S několika krumpáčemi v inventáři dojdete do endu, kde si natěžíte obsidian který následné prodáte v NPC vesničce.

Nabízení svojí práce

Můžete se zkusit poptat na kanálu trade, zdali někdo nepotřebuje pomocníka na práci jako je zarovnání terénu, výkopy, těžení nebo stříhání ovcí či cokoliv jiného.

Promenáda a NPC vesnička

Promenáda se nachází pár kroků od spawnu, Je to obchodní pasáž s různě specializovanými obchody. Pokud chcete mít na Promenádě vlastní obchod, vyhledejte si volné místo a postavte si ho. Váš obchod by měl nějak vypadat, dejte si na něm záležet. Nevýhodou promenády je, že některé obchody nejsou příliš doplňovány. Naopak výhodou jsou konkurenční boje. V některých obchodech se nachází i výkup . Zde můžete prodat cokoliv, o co má konkrétní hráč zájem.

Návod na vytvoření obchodníka

V NPC vesničce si koupíte za 6 diamantů obchodníka.

 • SHIFT + Pravé tlačítko myši - zvolíte jak váš obchodník bude vypadat.

 • Pravým tlačítkem myši - označíte bednu z které obchodník bude brát itemy na prodej a kde bude následně vkládat diamanty a nebo obsidian.

 • Pravý klik na obchodníka - Otevřete menu kde můžete upravit název obchodu a nebo co Váš obchodník prodává a za kolik.

CNC

Zkratka pro Centrální Nether Cesty, jedná se o síť tunelů, která slouží k dopravě po netheru. Novou přípojku vám nemusí schválit moderátor, můžete si ji postavit sami, ale jsou nějaká nepsaná pravidla – doporučuje se zachovat design chodby, na kterou navazujete. Pro přehled nad celým systémem CNC. Pro přidání hologramu se jménem v CNC stačí napsat moderátorovi.

Stavění

Nyní bych vám doporučil si najít nějaké ubytování. Nejlepší je se podívat na dynmapu, kde si najdete místo vzdálené nejméně 150 bloků od jiné stavby.

Pokud máte vybrané místo a nevíte jak se na něj dopravit, doporučuji si na dynmapě najít nejbližší město a tam dojít pomocí CNC. Poté se pěšky, či na lodi dopravit na cílené místo. Později si můžete vytvořit svoji přípojku do CNC.

Jestli máte rádi stavění a chcete postavit nějaký velký projekt, stačí napsat na fórum do sekce Stavby a projekty. Zde naleznete návod jak požádat o schválení.

Snažte se aby Váš projekt alespoň nějak vypadal.
Jestli máte nějaké další otázky, tak se nebojte zeptat ve hře a nebo na našem Discordu.

Přejeme Vám příjemné hraní !