Changelog - Tethys

18. 9. 2023

  • Byly přidány možnosti jak získat všechny dosud nezískatelné armor trim smithing templaty
Custom
Item Mob / Action Container Chance
Ward Armor Trim Smithing Template Warden Loot 25,00%
Silence Armor Trim Smithing Template Warden Loot 25,00%
Coast Armor Trim Smithing Template Fishing Treasure Loot (5%) 12,50%
Dune Armor Trim Smithing Template Archaeology Desert Pyramid 11,11%
Eye Armor Trim Smithing Template Infested Blocks Block Loot Table 50,00%
Sentry Armor Trim Smithing Template Pillager (Leader) Loot 25,00%
Wild Armor Trim Smithing Template Sniffer Digging 14,29%
Vex Armor Trim Smithing Template Vex Loot 25,00%
Tide Armor Trim Smithing Template Fishing Treasure Loot (5%) 12,50%
1 Like