1. Nelíbí se ti reklamy? Zaregistruj se a přihlaš se na fóru!

Informace Pravidla

Vlákno v 'Informace' založil Sognus 01. května 2017.

Stav vlákna:
Vlákno je uzamčeno pro další příspěvky.
 1. Sognus

  Sognus TechniForger

  Offline
  Registrován:
  14. června 2012
  Pravidla se od projektu TechniCraft3 nijak neměnila. Stále platí, že administrátoři a moderátoři mají ve všech případech pravdu. Abychom si však byli jisti, vypisuji zde pravidla tak, jak platila na předchozím TechniCraftu.

  Nejdůležitější z pravidel:
  1. Přihlášením na server souhlasíte s kompletním zněním těchto pravidel.
  2. Vždy poslouchej členy administrátorského týmu a plň jejich nařízení.
  3. Používej mozek! Neplatí, že co není zakázáno, je povoleno. Pravidla platí tak, jak byla myšlena a je zakázáno jakkoliv je obcházet.
  4. Nelži, nekraď, nenič či jakkoliv neznepříjemňuj hru ostatním.
  5. Netolerujeme žádné hacky a cheaty, případně využívání bugů, tyto prohřešky jsou tvrdě a bezpodmínečně trestány.
  6. Ve všech světech platí stejná pravidla, pokud nebylo řečeno jinak.
  7. Zákaz automatického těžení na povrchu ve všech světech.
  8. Zákaz pumpování lávy z Netheru.
  9. Zákaz prodeje/darování či jakéhokoliv převodu dražších materiálů někomu, kdo ještě nedosáhl patřičné technické úrovně.
  10. Pokud zařízení výrazně zatěžuje server, hráč je povinen zátěž odstranit či demontovat zařízení. Pokud demontáž chtějí provést moderátoři, hráč nesmí protestovat.
   Pravidla serveru jsou VŽDY nadřazená místním pravidlům (pozemky, města) a hráči jsou vždy povinní je respektovat a řídit se jimi
  1. Obecná pravidla:
  1. Používej hlavu a chovej se slušně. Neplatí, že co není zakázáno, je povoleno.
  2. Pravidla mohou být kdykoliv změněna. Nová pravidla vstupují v platnost po jejich oznámení.
  3. Nelži, nekraď, nenič. Jakékoliv cílené ničení je zakázáno a bude tvrdě trestáno.
  4. Rozmysli si, s kým budeš hrát, při případných neshodách a osamostatnění, bude majetek rozdělen rovným dílem - pokud se spoluhráči nebudou moci dohodnout.
  5. Chovej se tak, aby tvé okolí působilo co nejpřirozeněji. Všechny vygenerované struktury či veřejné stavby je zakázáno ničit či upravovat.
  6. Jsi odpovědný za svůj účet, nikomu ho nepůjčuj. V případě že by dotyčný porušil pravidla, budeš potrestán stejně, jako bys to udělal ty. Na výmluvy typu “někdo mi ukradl účet”, “byl to můj bratr” apod. nebude brán zřetel.
  7. Jakékoliv diskuze či podpora ideologií (např. nacismus) nejsou tolerovány. To samé platí i pro využívání symbolů spjatých s těmito ideologiemi.
  8. Jednej vždy a kdekoliv v souladu s platnými zákony České a Slovenské republiky.
  9. Chovej se k ostatním hráčům s náležitou úctou. Všichni hráči jsou si rovni.
  10. Pokud si nebyl pozván nebo stavba nebyla označena jako veřejná, nelez dovnitř - majitel tě má právo zabít pokud neopustíš stavbu a všechny jeho pokusy o domluvu selžou, nemůže tě okrást. V případě zabití je majitel pozemku povinen umístit na okraj pozemku všechny dropnuté itemy s lockem na zabitého hráče, případně mu je osobně předat.
  11. Je zakázáno spamovat jakékoliv komunikační prostředky, ať už se jedná o IRC či ingame chat. Vždy používej vhodné kanály, nesprávné umístění může být považováno za spam.
   Administrátoři a moderátoři mají vždycky pravdu, neignoruj je.
   Všechna pravidla vztahující se k určitému místu (např. městu, projektu) musí být v souladu s pravidly serveru.
  12. Je zakázáno zneužívat jakékoliv chyby ve hře či na serveru. Všechny chyby musí být ohlášeny moderátorům.
  13. Je zakázáno obcházet ochranné a kontrolní mechanismy/pluginy ((Permission systém, FTB claiming , Anti-AFK apod.) a to i v případě jejich nenadálého výpadku.
  14. Server si vyhrazuje právo použít stavby hráčů k veřejné reprezentaci. Server dále povoluje hráčům fotit/renderovat snímky staveb ostatních hráčů a veřejně je vystavit s uvedením serveru (Technicraft.cz) a nicku autora. Hráči mohou stavby využít jako inspiraci pro stavbu vlastních děl.
  15. Platí přísný zákaz AFK za účelem jakéhokoliv načítání strojů a struktur, které by mohli snižovat výkon serveru nebo poskytovat hráči zisk za minimální úsilí.
  16. Stavět jakékoliv mechanismy za účelem zabíjení hráčů je zakázáno. V případě stavby MFFS systému či použití IC2 Tesla Coil apod. za účelem zabíjení mobů je třeba jej stavět či zabezpečit tak, aby v případě selhání nemohl ublížit hráči. Nedodržení tohoto pravidla je trestáno mimořádně tvrdě.
  17. V případě zjištění griefu některého z projektů nebo staveb je hráč povinný to neprodleně nahlásit moderátorovi.
  2. Pravidla staveb
  1. Nemáš právo jakkoliv přestavovat stavby, které ti nepatří bez povolení majitele nebo moderátora.
  2. Nové stavby mohou být stavěny 200 bloků (potažmo 300 pro větší projekty) od jiných projektů. Blíže lze stavět jen se souhlasem všech sousedů. Vždy stav pouze se souhlasem od sousedů, jinak může být tvoje stavba stržena.
  3. Stav tak, aby tvé stavby respektovali přírodu, snaž se aby tvé stavby do krajiny zapadly.
  4. Netvoř víry na vodních plochách, vytvoř si nekonečný zdroj vody.
  5. Nenechávej v přírodě nepořádek, znič po sobě všechny podpůrné mosty a sloupy, zasyp jámy a ukliď po sobě náhodně pohozené bloky.
  6. V těžební mapě nestav dlouhodobé stanice, jakákoliv stavba, suroviny či stroje smazané při restartu mapy jsou navždy ztraceny bez možnosti náhrady.
   Pokud nechtěně poškodíš cizí stavbu, oprav ji nebo zavolej moderátora případně napiš modreq. Předejdeš tím trestu za grief.
  7. Budovy stav vždy v určitém stylu, krychle z Cobblestone či planěk nejsou tolerovány, lze se v nich usídlit maximálně po dobu pár dní než si hráč sežene suroviny na lepší bydlení.
  3. Projekty
  1. Stavba veškerých, včetně soukromých základen a dočasných staveb je podmíněna schválením na fóru.
  2. Stavíte-li větší či rozvinutější projekt bez schválení, riskujete stržení všech staveb patřících do projektu a permanentní ban.
  3. Dodržuj pravidla projektu/města, ve kterém hraješ. Města mají právo vyhostit tě bez nároku na suroviny či stroje, pokud bude prohřešek závažnější.
  4. Řádná žádost o povolení se skládá z dostatečného popisu projektu, informaci o rozloze a umístění (odkaz na mapu případně obrázek s vyznačením na mapě) a další relevantní informace (určení projektu - soukromý, veřejný, seznam spolupracujících hráčů atd.)
  4. Těžba
  1. Písek netěž na pouštích ani na plážích, pokud ti chybí, použij techniku k tomu, aby si jej vytvořil.
   Vždy pokácej celý strom (platí hlavně u velikých stromů), aby nezbyla ani koruna. Je možné nechat listy opadat, ale dej pozor, aby tam nezůstalo dřevo. Je vhodné zasadit sazenici na místě původního stromu.
  2. Pole s plodinami v NPC vesnicích můžeš sklidit, ale vždy je po sobě musíš znovu zasadit. Využívej toho, co ti vesnice nabídne, ale nikdy nenič jakoukoliv část vesnice.
  3. Pokud potřebuješ vesničany, nech vždy ve vesnici nějaké. Nezabíjej vesničany a pokus se k vesnicím nepřibližovat v noci. Zabíjení vesničanů či odvedení veškerého osazenstva vesnice a zavření do budovy jen pro své účely se tvrdě trestá.
  4. Při těžbě za pomocí quarry nebo jiných strojů se stejným efektem vždy těž minimálně 3 bloky pod povrchem. Totéž platí i pro mořské dno.
  5. Nenič spawnery, pokud ti nepřekáží.
  6. Nenič jakékoliv vygenerované struktury, pokud chceš stavět například z nether bricků, zjisti si recept na jejich vytvoření.

  5. Další dimenze
  5. 1 Nether
  5.1.1 Pro Nether platí stejná pravidla jako pro normální svět a pravidla pro něj upřesněná.​
  5.1.2 Brány nejsou soukromé, povinností hráče je nechat je na obou stranách průchozí, a zajistit aby mohl portál volně opustit i v případě, že se najde někdo, kdo k němu zabloudí.​
  5.1.3 Brány si pečlivě spáruj, souřadnice X a Z musíš podělit osmi. Y musí zůstat stejná.​
  5.1.4 Konstrukce použíté k získání například Glowstone, po těžbě odstraň.​
  5.1.5 V pekle je zakázáno používat pumpu či jinak masivně získávat lávu​
  5.1.6 V jiných dimenzích je zakázáno dělat si nepřiměřeně velké claimy a zabraňovat tím ostatním v stavbě portálu.​
  5. 2 Těžební svět
  5.2.1 Těžební svět není určen pro stavění projektů, základen či jiných staveb. Všechny stroje a suroviny ztracené při restartu tohoto světa nebudou nahrazeny.​
  5.2.2 Restart světa bude automatický nebo bude vždy dopředu oznámen.​
   
  • Líbí Líbí x 1
 2.  
 3. Tarasicodissa

  Tarasicodissa Fyzikátor

  Offline
  Registrován:
  01. července 2012
  Dodatek: Hráči si mohou pomocí RFTools vytvořit vlastní dimenze (počet dimenzí je omezen na hráče a bude to nejspíš 1-2 maximálně) a ty si pak sami spravují. V těchto dimenzích si můžete dělat (téměř) cokoliv - těžit, pumpovat, mít tam základnu, atd. - pokud to nebude zatěžovat server. V případě, že hráč ztratí o svojí dimenzi zájem, může ji kompletně vymazat příkazem /rftdim safedel <id> (smazání je trvalé). Tím se mu uvolní místo k případnému založení jiné dimenze.
  Ve vlastní dimenzi si není potřeba nechat schvalovat projekt.
  Pro teleportéry vedoucí do vaší dimenze platí stejná pravidla jako pro nether portály (obzvláště pokud se nachází na veřejně přístupném místě). Spawn musí být řádně zabezpečen a musí existovat viditelná a přístupná cesta tam i zpět, kdyby k vám náhodou nějaký kolemjdoucí zabloudil.
  I tak se velmi nedoporučuje navštěvovat cizí dimenze, pokud k tomu nejste přímo vyzváni. RFTools dimenze totiž musí být konstantně živeny energií a pokud jim v jakémkoliv momentě dojde, tak budete při příchodu okamžitě zabiti (leda byste měli u sebe speciální projektor štítu). Pokud byste tedy např. zavítali k někomu, kdo nebyl delší dobu aktivní a jeho základna byla odstavena, pak bude ta dimenze nejspíš bez energie a vy se tudíž vystavujete velkému riziku.


  Všechny ostatní dimenze (ty, které nevytvoří hráč), se považují za veřejné a platí pro ně všechna pravidla tak, jak jsou uvedena výše. To zahrnuje tedy i dimenze typu deep dark, atp...
   
  • Líbí Líbí x 1
  • Nesouhlasím Nesouhlasím x 1
Stav vlákna:
Vlákno je uzamčeno pro další příspěvky.

Sdílej tuto stránku